Företaget

IDA är ett konsultföretag som arbetar med verksamhetsutveckling inom områdena affärskommunikation, e-handel, processutveckling och informationshantering.

IDA agerar för närvarande främst på den svenska marknaden, och finns representerade i Stockholm, Mälardalen och Göteborg.

IDAs egna medarbetare har en gedigen erfarenhet av bl a utbildning, rådgivning, coaching, mentorskap, utredningar, analyser och projektledning, och kommer från ledande befattningar i välrenommerade företag.

Via IDAs omfattande nätverk av samarbetspartners kan vid behov även tillhandahållas resurser avseende utveckling/anpassning, implementation, support och drift av IT-stöd.