Kunder

IDAs koncept och produktsortiment riktar sig till stora och medelstora organisationer med en ambition att effektivisera sin externa affärskommunikation och/eller sina interna verksamhetsprocesser.

Kunduppdrag Åhléns

Processdesign, systemspecifikation och projektledning avseende införande av leverantörsportal/e-handelssystem för hantering av varuinköp till kärnverksamheten / SCM.
Mer info>>

Kunduppdrag Universal Pictures

Förstudie, kravspecifikation, upphandlingsstöd och projektledning avseende införande av elektroniska varucertifikat / VCD gentemot kunderna.
Mer info>>

Kunduppdrag Servera

Strategi med spendanalys avseende inköpsprocessen, samt processdesign för hantering av omkostnadsinköp i fråga om varor resp. tjänster.
Mer info>>

Kunduppdrag Biovitrum

Kravspecifikation, upphandlingsstöd, rutinbeskrivningar och projektledning avseende införande rutinförändring och systemstöd för hantering av leverantörsfakturor samt orderbundna resp. orderlösa omkostnadsinköp.
Mer info>>

Kunduppdrag Scandic Hotels

Intäktsanalys avseende införande av förändrade rutiner och systemstöd för leverantörsfakturahantering.
Mer info>>

Kunduppdrag Inspecta

Spendanalys/inköpsklassficering, förstudie och projektledning avseende införande av rutinförändring och systemstöd för hantering av inköpsavtal, samt matchning mot leverantörsfakturor.
Mer info>>

Ytterligare kunduppdrag/referenser

Exempel på ytterligare kunduppdrag/referenser som avser olika former av konsultinsatser inom ramen för IDAs konceptet.
Mer info>>