Digitalisering med hjälp av ärendehantering inom Länsförsäkringar

2011-11-01

IDA har engagerats för att bistå flera verksamheter inom Länsförsäkringar med digitalisering av förekommande arbetsflöden vad gäller försäljnings- och skaderegleringsprocesserna. Arbetet syftar till att eliminera pappershanteringen genom att digitalisera dokument avseende både indata och utdata för att möjliggöra elektroniska arbetsflöden med stöd av ärendehanteringssystem. Genom digitaliseringen vill man uppnå bättre kvalitet och högre effektivitet, ett gemensam arbetssätt och en enhetlig struktur, samtidigt som man i högre utsträckning får möligheter att leva upp till fastställda miljömål. IDAs uppdrag innefattar förutom framtagning av målbild och strategi för en förändrad verksamhetsarkitektur, även utarbetande av konceptbeskrivning och målbild för användning framtida ärendehanteringsystem.