Ledningsuppdrag inom Eskilstuna kommun

2012-02-01

IDA har fått ett uppdrag inom Eskilstuna kommun, att inom en av förvaltningsenheterna ingå i ledningsgruppen och att tjänstgöra som operativ chef inom utförarverksamheten under en omstruktureringsfas. Förutom att bistå i omstruktureringsarbetet är en viktig uppgift, att leda utvecklingen och verkställandet av de uppdrag och överenskommelser som finns inom förvaltningen.