Strategisk processöversyn hos Inspecta

2012-03-05

IDA har genomfört en strategisk översyn av de administrativa processerna hos Inspecta Sweden, som tillhandahåller tjänster inom med kontroll, besiktning och provning. Syftet med översynen har varit att etablera ett underlag för beslut om strategisk inriktning på en ny ERP-plattform.