Fortsatt arbete med digitalisering inom Länsförsäkringar

2013-06-10

IDA har fått fortsatta uppdrag med digitaliseringen inom Länsförsäkringar. Uppdragen innefattar ansvar för framtagning av målbild och strategi för Länsförsäkringars digitaliseringsprogram del II med fokus på interaktiva informationsflöden. Arbetsinsatserna genomförs i rollen lösningsarkitekt samt coach både i programmet som helhet och i relaterade projekt. Rollen som lösningsarkitekt innebär även medverkan i kravspecifikationsarbete samt utvärdering av olika teknikalternativ.