Effektivisering av transportadministrationsprocessen inom Servera

2009-06-10

Den marknadsledande grossisten inom restaurang och storkök Servera, har givit IDA ett uppdrag för att bistå med projektledning i ett projekt som har till syfte att effektivisera Serveras transportadministrationsprocess. Uppdraget omfattar medverkan i både upphandling, implementation och migrering, varvid man utifrån Serveras beskrivningar om lämpligt arbetssätt planerar att anskaffa ett lämpligt systemstöd för den aktuella verksamheten.