Processbaserat ledningssystem hos Ragn-Sells

2009-08-15

IDA har medverkat i ett projekt hos miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells med syfte att skapa ett processbaserat ledningssystem. Uppdraget har inneburit en mentorroll där IDA bistått med bl a rådgivning och utbildning inom kvalitetsledning, processutveckling och informationshantering.