Kvalitetssäkring av inköpslösning på SAPA Heat Transfer

2010-08-18

SAPA Heat Transfer, som är en tillverkare av aluminiumprodukter till bl a fordonsindustrin, har bett IDA att bistå med kvalitetssäkring av den inköpslösning som man nu är på väg att införa i organisationen. Inköpslösningen, som är från Medius, är tänkt vara ett stöd för flertalet olika omkostnadsinköp, samt vissa inköp relaterade till varuförsörjningskedjan.