Utbildningsseminarium avseende inköp & logistik på Fresenius-Kabi

2010-08-27

IDA har fått ett uppdrag att genomföra ett utbildningsseminarium avseende inköp & logistik på läkemedelsföretaget Fresenius-Kabi, som ett led i ett kompetensutvecklingsprogram för personalen inom berörda delar av organisationen.