Strategisk val av operativt systemstöd för Inspecta Group OY Finland

2011-02-03

Kontroll- och besiktningskoncernen Inspecta Group OY med huvudkontor i Finland har givit IDA i uppdrag att hjälpa till med strategisk val av operativt systemstöd. Systemstödet ska inkludera samtliga serviceverksamheter så som inspektion, certifiering, provning, konsulting och utbildning, samtidigt som det ska kunna användas i alla länder där koncernen är verksamhet, dvs i hela Östersjöområdet. Uppdraget innebär dels en strategisk översyn av företagets operativa processer i relation till övriga lednings- och stödprocesser, dels att identifiera tänkbara produktalternativ med hänsyn till företagets processer och befintliga systemportfölj, och dels att bistå i arbetet med att införskaffa lämpligt verktyg (MEAP/Field Tool) med stöd för inte minst mobilitet och möjligheter till att använda olika tekniska utrustningar i form av handhållna PC, surfplattor resp. smarta telefoner.