Förbättrad kundfaktureringsprocess inom Inspecta Sweden AB

2011-04-18

IDA har anlitats av kontroll- och besiktningsföretaget Inspecta Sweden AB för att få hjälp med att förbättra sin kundfaktureringsprocess. Målsättningen med projektet är att kunna erbjuda Inspectas kunder olika former av elektroniska fakturor, med syftet att minska papperflödena och därmed minska miljöpåverkan och dessutom kostnaderna för faktureringen, men samtidigt kunna öka kundservicen då elektroniska fakturor efterfrågas av allt fler kunder. En viktig aspekt på arbetet med en förbättrad kundfaktureringsprocess blir då att etablera en lämplig plattform för utdatahantering (ouput management), vilken i förlängningen också ska kunna användas för att effektivisera leverans av arbetesresultat till kunder och andra intressenter så som rapporter, protokoll, certifieringsintyg, utbildningsdiplom och rena informationsfiler i XML- eller PDF-format.