Effektiviserad inköpshantering inom Eskilstuna Energi & Miljö

2011-06-30

Eskilstuna Enerigi & Miljö önskar studera ytterligare möjligheter till att effektivisera sin inköpsprocess, i första hand vad gäller omkostnadsinköp bestående av både varor och tjänster. För att kunna fastställa effektiviseringsmöjligheter och lämpligt arbetssätt för berörda inköpsrutiner önskar man genomföra en förstudie med stöd av IDA. Baserat på sin verksamhetsvision och utifrån en helhetssyn på inköpsprocesserna genomförs dels en spendanalys, och dels en övergripande processdesign, så att de mest lämpliga stegen i en förändringsstrategi kan identifieras. Arbetet ska omfatta och därmed synliggöra effektiviseringsmöjligheterna för berörda beställningsprocesser, med sina ingående delar för hantering av order, leverans och faktura.