Medverkan på försäkringsdagarna 16-17 september

2014-09-10

IDA kommer att medverka på försäkringsdagarna 16-17 september i Stockholm genom att hålla ett föredrag med titeln "Det digitaliserade kundmötet - erfarenheter från försäkringsbranschen".