Certifieringar i förändringsledning

2015-12-07

IDA certifierar sina konsulter i förändringsledning enligt den internationellt kända PROSCI Change Mangement Certification. PROSCI betonar både den organisatoriska resp. den mänskliga aspekten i förändringsarbetet, och baserar sig på tillämpning av den beprövade ADKAR-modellen, som syftar till att åstadkomma framgångsrika förändringar i företag och organisationer.