Fortsatt arbete inom digital kundkommunikation på Folksam

2015-06-01

IDA har fått fortsatt förtroende att inom ramen för Folksams digitaliseringsarbete och kommer att ansvara för ett initiativ som syftar till att tillgängliggöra information från Folksam till sina kunder via olika digitala media.