Aktuellt

 • 2009-04-20
  Förstudie avseende Contract Management inom Inspecta-koncernen

  IDA har fått ett uppdrag av kontroll- och besiktningsföretaget Inspecta för att utarbeta en förstudie avseende Contract Management inom hela den nordiska verksamheten. Förstudie innefattar initialt en

 • 2008-12-23
  Förändrade rutiner och nytt systemstöd för inköpsprocessen på Biovitrum

  IDA har ansvarat för införande av förändrade rutiner och nytt systemstöd för inköpsprocessen åt det börsnoterade läkemedelsföretaget Biovitrum AB. Förändringsarbetet har omfattat delprocesserna levera

 • 2008-11-25
  Självfakturering av transporter på Servera

  Servera, som är en av Sveriges största grossister inom restaurang & storkök, har givit IDA förtroendet att ansvara för en processdesign avseende företagets transportinköp. Syftet med processdesignen ä

 • 2008-08-28
  IDA har bistått Sidec med strategiskt och operativt projektstöd

  Sidec AB är ett företag, som levererar utvecklingsstöd ("protein tomography") vid framtagning av nya läkemedel. IDA har bistått ledningen för Sidec med strategiskt och operativt projektstöd inkl utbil

 • 2008-05-25
  IDA har stöttat Scandic Hotels i upphandling

  IDA har stöttat Scandic Hotels AB i en upphandling avseende systemstöd för inköpsprocessen. Systemstödet omfattar både leverantörsfakturahantering, avtalshantering och beställningshantering för hela d

 • 2008-04-15
  Projektledning EDI för Norrmejerier

  IDA har fått förtroendet att leda ett EDI-projektet för hantering av Norrmejeriers elektroniska affärstransaktioner gentemot sina kunder inom dagligvaruhandel och offentlig sektor. Projektet inbegripe

 • 2008-02-28
  IDA har bistått Dafgårds med strategiarbete

  Dafgårds har haft behov av att utreda möjligheterna att ytterligare effektivisera sina inköps- och distributionsprocesser vad gäller kärnflödet. Gunnar Dafgård AB är Sveriges största familjeföretag i

 • 2007-11-27
  IDA har slutit avtal med Inspecta

  IDA har slutit avtal med Inspecta Sweden AB om att hjälpa till med en processdesign för Inspectas inköpsprocess i allmänhet och leverantörsfakturahanteringsrutiner i synnerhet. Inspecta är nordens led

 • 2007-11-05
  IDA får uppdrag av SKTF

  IDA har erhållit ett uppdrag från fackförbundet SKTF med att ta fram en kravspecifikation avseende ett leverantörsfakturahanteringssystem. Uppdraget sker mot bakgrund av behov att effektivisera organi

 • 2007-10-31
  Ny hemsida

  Välkommen till vår nya hemsida!