Kunduppdrag Scandic Hotels

Intäktsanalys avseende införande av förändrade rutiner och systemstöd för leverantörsfakturahantering.

Bakgrund

Scandic Hotels hade önskemål att få utröna besparingspotentialen för en investering i ett systemstöd för scanning och tolkning av pappersbaserade leverantörsfakturor, så att dessa skulle kunna hanteras i ett elektroniskt arbetsflöde. För att kunna identifiera de mest relevanta effektiviseringsmöjligheterna och besparingarna avseende leverantörsfakturahanteringen ville man därför genomföra en intäktsanalys på kort kalendertid och med en begränsad arbetsinsats.

Genomförande

Arbetet med intäktsanalysen genomfördes med IDAs kalkylmodeller och mallar, samt en workshopen som utgångspunkt. Under workshopen ifylldes de av IDA förberedda kalkylerna av workshopdeltagarna tillsammans under IDAs överinseende med en helhetssyn på inköpsprocessen. Resultatet från workshopen dokumenterades sedan av IDA dels i en sammanfattande rapport, dels i en intäktskalkyl. Slutligen presenterades rapporten avseende intäktsanalysen av IDA för Scandic Hotels.

Resultat

Scandic Hotels kunde med hjälp av IDAs kalkylmodeller, mallar och gedigna erfarenheter inom området identifiera de mest relevanta effektiviseringsmöjligheterna och besparingsmöjligheterna för leverantörsfakturahanteringsprocessen. Slutsatsen blev att Scandic Hotels har en mycket intressant besparingspotential inte minst med tanke på det stora antal leverantörsfakturor som hanteras i verksamheten på årsbasis. Rapporten med intäktsanalysen kunde sedan användas som grunden för ett principiellt investeringsbeslut avseende ett systemstöd leverantörsfakturahanteringsprocessen. Intäktsanalysen som helhet kunde i enlighet med Scandic Hotels önskemål genomföras på kort kalendertid och med en begränsad arbetsinsats just tack vare IDAs kalkylmodeller, mallar och gedigna erfarenheter inom området.